60
45
30
15
0
11.12
31.12
20.01
09.02
28.02
07.02.2017 - Jauna LED laika/temperatūras displeju sērija SoftIB Termoclock
Jauna LED laika/temperatūras displeju sērija SoftIB Termoclock

Izstrādāta jauna SoftIB Termoclock laika/temperatūras displeju sērija, kas pārsvarā domāta izmantošanai ārpusē un ir aizsargāta pret lietu un mitrumu.

Vienmēr precīzs laiks pastāvīgi tiek nolasīts ar iebūvēto GPS uztvērēju. Laika precizitāte ±1 sekunde. Displeja spilgtums automātiski pielāgojas apkārtējās vides apgaismojumam.

Dažādu parametru iestādīšana ar saprotamu teksta izvēlni: krāsa, spilgtums, laika zona, automātiska pāreja no/uz vasaras laiku, laika/temperatūras maiņas intervāls un veids.

12.07.2016 - Iekārtu vadības plates DCB-4U sensori un MQ sērijas sensoru ligzda
Iekārtu vadības plates DCB-4U sensori un MQ sērijas sensoru ligzda

Jauni sensori iekārtu vadības platei DCB-4U.

DCB-LS - apkārtējā apgaismojuma sensors, kas pieslēdzams DCB-4U plates sprieguma mērītāja spraudnim.

DS18B20 - digitālais temperatūras sensors, kas pieslēdzams DCB-4U temperatūras sensora spraudnim.

DCB-MQ - MQ sērijas gāzes sensoru ligzda, kas pieslēdzama DCB-4U plates sprieguma mērītāja spraudnim.

08.07.2016 - Iekārtu vadības plate DCB-4U mājas automatizācijai
Iekārtu vadības plate DCB-4U mājas automatizācijai

Balstoties uz pēdējo gadu izstrādātajām atsevišķajām iekārtu vadības platēm, tika izstrādāta programmējama universāla iekārtu vadības plate DCB-4U, kas var tikt izmantota praktiski jebkādiem sadzīves automatizācijas uzdevumiem.

Iekārtu vadības plate ir izstrādāta dažādu elektrisku ierīču vadībai, saskaņā ar iepriekš iestādītiem parametriem. Tai ir četri neatkarīgi strādājoši releji, kas, atkarībā no pieslēgto sensoru rādījumiem, slēdžu stāvokļiem un/vai taimeriem, pievieno vai atvieno barošanu izvēlētajām elektriskajām ierīcēm.

Iekārtu vadības plati var lietot atsevišķi vai integrēt to citās ierīcēs. Visus iekārtu vadības plates iestādījumus var nosūtīt uz datoru un saglabāt kā atsevišķus failus. Tas ļauj operatīvi mainīt plates iestādījumus un tās pielietojumu.

Dokumentācijā iekļauti seši plates pielietojuma piemēri kopā ar shēmām un nepieciešamajiem plates iestādījumiem:

  • automātisks veikala telpas apgaismojums ar papildus apgaismojumu ārpus darba laika;
  • darba telpu dezinfekcija un gaisa attīrīšana ar ozonu;
  • automātiska telpas temperatūras uzturēšana noteiktās robežās (klimatkontrole);
  • ūdens bagātināšana ar ozonu dezinfekcijai;
  • propāna gāzes noplūdes signalizācija;
  • ūdens attīrīšanas iekārta, izmantojot ozonu.
24.05.2016 - Datorprogramma SoftIB seriālais komunikators
Datorprogramma SoftIB seriālais komunikators

Izstrādāta jauna versija datorprogrammai SoftIB Serial Communicator, lai ar šo datorprogrammu varētu komplektēt mūsu izstrādāto elektroniku tās testēšanai un demonstrāciju attēlošanai. Ar šo versiju SoftIB Serial Communicator ir kļuvusi par brīvi izmantojamu bezmaksas datroprogrammu.

Šajā datorprogrammas versijā ir pievienota datu nosūtīšana ar iestarpinātām pauzēm un nolasāmajiem datiem, kā arī porta pāradresācija uz citu portu. Portu pāradresācija ļauj veikt datu plūsmas uzraudzību (monitoringu) ar atšķirīgiem portu ātrumiem un parametriem.

© SoftIB 2004-2017 Pēdējās izmaiņas: 24.02.2017
*