SoftIB, SIA
LV 40002039009
Baldones iela 8A, Ventspils, LV-3601

Norēķinu rekvizīti:
LV16HABA0001408039423
Swedbank, A/S HABALV22

E-pasts:
Tālrunis: * - i-veikals
Tālrunis: * - grāmatvedības sistēma Argo 7; elektronika

© SoftIB 2004-2020 Pēdējās izmaiņas: 05.08.2020
*