Iekārtu vadības platei DCB-4U pielietojamie sensori ir sagatavoti tūlītējai izmantošanai ar DCB-4U atbilstošajām ligzdām.

DCB-LS - apkārtējā apgaismojuma sensors, kas pieslēdzams DCB-4U plates sprieguma mērītāja spraudnim. Sprieguma vērtības maiņas amplitūda ir no 0V (tumsa) līdz 5V (spilgta gaisma). Apgaismojuma sensora jūtību var mainīt ar iebūvētā regulatora palīdzību (4.7...104.7K?).

DS18B20 - temperatūras sensors, kas pieslēdzams DCB-4U temperatūras sensora spraudnim. Temperatūras sensors ir digitāls ar iebūvētu mikroprocesoru.

DCB-MQ - MQ sērijas gāzes sensoru ligzda, kas pieslēdzama DCB-4U plates sprieguma mērītāja spraudnim. Atkarībā no izmantojamā sensora, slodzes pretestību var mainīt 4.7...104.7K? robežās. Ligzda ir saderīga ar sekojošiem sensoriem:

  • MQ-2 - dažādu gāzu sensors (LPG, i-butāns, propāns, metāns, alkohols, ūdeņradis, dūmi)
  • MQ-4 - metāna un dabas gāzes sensors
  • MQ-5 - i-butāna, propāna un dabas gāzes sensors
  • MQ-6 - LPG, i-butāna, propāna un LNG sensors
  • MQ-8 - ūdeņraža gāzes sensors
  • MQ131 - ozona gāzes sensors
  • MQ135 - gaisa kvalitātes kontroles sensors (amonjaks, sulfīdi, benzola tvaiki)
  • MQ136 - sēra dioksīda sensors
  • MQ137 - amonjaka sensors
  • MQ138 - organisko gāzu sensors (toluols, acetons, etanols, formaldehīds)

Skatiet arī katra gāzes sensora atbilstošās datu lapas.

Apkārtējā apgaismojuma sensors DCB-LS1 no 6
Apkārtējā apgaismojuma sensors DCB-LS

Iekārtu vadības plates DCB-4U sensorus varat iegādāt I-veikalā.

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022
*