SoftIB seriālais komunikators

SoftIB Serial Communicator tika izstrādāts 2014. gadā uzņēmuma iekšējām vajadzībām - elektronisko ierīču izstrādei un testēšanai. 2016. gada pavasarī datorprogrammai tika izstrādāta jauna versija (2.0) ar vairākiem noderīgiem papildinājumiem, lai ar šo datorprogrammu varētu komplektēt mūsu izstrādāto elektroniku tās testēšanai un demonstrāciju attēlošanai. Tādejādi SoftIB Serial Communicator kļuva par brīvi izmantojamu bezmaksas datroprogrammu.

Izmantojot datorprogrammu SoftIB Serial Communicator jūs varat:

  • saņemt un nosūtīt datus uz jebkuru citu seriālo ierīci;
  • nosūtīt datus ar paužu un nolasāmo datu iestarpinājumiem;
  • veikt abu virzienu datu plūsmas uzraudzību (monitoringu), izmantojot portu pāradresāciju;
  • izveidot un saglabāt atsevišķos failos savas biežāk lietojamās komandas;
  • testēt datu pārraides kabeļus ar dažādiem ātrumiem un parametriem;
  • redzēt kopējo nosūtīto/saņemto baitu skaitu, tam nepieciešamo laiku un aprēķināto CRC32.

SoftIB Serial Communicator

Datorprogramma sastāv no viena atsevišķa EXE faila un tai nav nepieciešama uzstādīšana. Datorporgrammas darbībai nepieciešams Windows pamats sākot ar versiju XP vai jaunāku.

SoftIB Serial Communicator lejuplādējiet šeit.

Datorprogrammas pilns apraksts ir atrodams Palīdzības lapā.

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 25.11.2022
*