Grāmatvedības un vadības datorprogrammu sistēmas Argo 7 pielikumi ir izpildāmi no visām daļām, izņemot Veikals un Inventarizācija. Pielikumi veic dažādas papildus funkcijas, kas ir vai nu specifiskas tikai viena uzņēmuma vajadzībām vai arī nav nepieciešamas integrēt Argo 7 datorprogrammās. Daļa no pielikumiem var strādāt automātiskajā režīmā zem Argo 7 Server. Tie ir pieejami vienlaicīgi visiem datorprogrammu lietotājiem.

Pieejamo publisko Argo 7 pielikumu saraksts ir attēlots zemāk tabulā. Maksas pielikumu cenas ir norādītas latos ar iekļautu PVN standartlikmi. Pielikumu pieejamības datorprogrammā Argo 7 Server norādei aprakstā tiek lietoti sekojoši apzīmējumi:

* - nav pieejams;

* - ir pieejams;

Pielikums, apraksts Argo 7
Server
Cena

Nelietoto preču pārvietošana

Preču kataloga aktualizēšana, izņemot no tā visas preces, kas nav lietotas pēdējo norādīto mēnešu laikā. Izņemtās preces tiek pārvietotas uz atsevišķu norādīto preču grupu, ja tās dzēst nedrīkst (tiek lietotas vecākos dokumentos) vai arī tiek izdzēstas, ja tās netiek lietotas nevienā no dokumentiem.

* -

Kontējumu nosūtīšana

Kontējumu dokumentu nosūtīšana par norādīto laika periodu. Lieto tiešsaistē nesaistītas darba vietas visu kontējumu dokumentu pārsūtīšanai uz kopējo datu bāzi.

* -

Kontējumu pieņemšana

Kontējumu dokumentu ievietošana kopējā datu bāzē, kas nosūtīti no tiešsaistē nesaistītas darba vietas.

* -

Nordic ID RF6xx datu nolasīšana

Preču inventarizācijas veikšana ar Nordic ID ražoto Piccolink RF6xx bezvadu svītru kodu skeneru sistēmu. Noskenējot preces svītru kodu, Piccolink skenerī tiek attēlots preces kods, nosaukums, pārdošanas cena un preces atlikums pēc uzskaites. Vienlaicīgi var strādāt ar 5 skeneriem.

* 180,-

Datu importēšana no BRIO

Visu dokumentu importēšana no BRIO datu sistēmas uz Argo 7 Tirdzniecība. Imortēti tiek ienākošie, izejošie, norakstīšanas, inventarizācijas, preču pārstrādes, preču atgriešanas piegādātājiem, preču saņemšanas no klientiem dokumenti, kā arī pārdotās preces kā pārdoto preču atskaišu dokumenti.

* 120,-

Dokumentu nosūtīšana

Visu Argo 7 Tirdzniecība dokumentu nosūtīšana par norādīto laika periodu. Lieto tiešsaistē nesaistītas darba vietas visu dokumentu pārsūtīšanai uz kopējo datu bāzi.

* 90,-

Dokumentu pieņemšana

Visu Argo 7 Tirdzniecība dokumentu ievietošana kopējā datu bāzē, kas nosūtīti no tiešsaistē nesaistītas darba vietas.

* 90,-

Datorprogrammu Argo 7 lietotājiem atsevišķie un uzņēmumam specifiskie pielikumi tiek izstrādāti pēc iepriekšējas vienošanās.

clip Papildus informācijai zvaniet pa tālruni * vai rakstiet mums uz e-pastu:

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022
*