Vēsturiski grāmatvedības un vadības datorprogrammu sistēmas Argo 7 izveidi un programmēšanu var iedalīt četros laika posmos, kas savstarpēji daļēji pārklājas. Argo 7 datorprogrammas ir izveidotas pakāpeniski, atmetot nederīgo un pārņemot derīgo no iepriekšējām izstrādnēm un pieredzes.

1995...1998 - Pirms datorprogrammām Argo

Šajā laika periodā mūsu uzņēmums izstrādāja un papildināja atsevišķas datorprogrammas, kā piemēram, Algas, Noliktava, Bilance u.c. Šīm datorprogrammām bija atsevišķas datu bāzes un tās praktiski savstarpēji nebija savietojamas. Tā kā šīm datorprogrammām bija dažādi versiju numuri (lielākais no tiem 4.0), tad pirmās datorprogrammas Argo ieguva versijas numuru 5.0. Ja neskaita atsevišķus izdevušos risinājumus, tad tas praktiski bija vienīgais, ko Argo datorprogrammas pārņēma no šīm atsevišķajām datorprogrammām.

1997...2002 - Datorprogrammas Argo 5.0

1998. gadā tika izstrādāta Argo 5.0 Tirdzniecība, kam sekoja Argo 5.0 Grāmatvedība gadu vēlāk. Abas datorprogrammas lietoja kopēju datu bāzi, tām bija automātiski dokumentu iegrāmatojumi pēc norādīta parauga un daļēji attīstīti dokumentu veidi. Diemžēl kā šo datorprogrammu izstrādes platforma neveiksmīgi tika izvēlēta FoxPro for Windows 2.6. Neveiksmīgi, jo šī programmēšanas platforma saturēja slēptus funkcionālus defektus, ko nebija iespējams apiet. Šī iemesla dēļ pie lieliem dokumentu apjomiem datorprogrammas kļuva lēnas un darbs ar tām apgrūtināts.

Otra šo datorprogrammu neveiksme, - nedaudz nepārdomāti organizēta dokumentu attēlošana un ievadīšana. Un vēl viens otrs trūkums, ko gan visu varētu labot, bet tā kā tirdzniecībā parādījās aizvien ātrāki datori (un aizvien vairāk izpaudās FoxPro for Windows 2.6 defekti), tad tika pieņemts lēmums par pilnībā no jauna programmētas datorprogrammu sistēmas izveidi.

2000...2012 - Datorprogrammu sistēma Argo 6.0

2000. gads.

Pieaug lietotāju skaits, kas lieto mūsu izstrādātās datorprogrammas, bet tajā pašā laikā aizvien vairāk parādās problēmas ar Argo versiju 5.0. Turklāt, rodas aizvien jaunas un jaunas idejas, kā strukturāli mainīt iesīkstējušos grāmatvedības datorprogrammu izstrādes principus un kā vispār izveidot datorprogrammas, kas būtu ar plašām iespējām un tai pat laikā nesarežģītu ikdienas lietotājam darbu. Tiek pierakstītas vairākas A4 lapas ar ideju uzmetumiem un skicēm, bet pati programmēšana vēl netiek uzsākta.

2001. gads.

Tiek uzsākts darbs pie versijas 6.0 izstrādes. Kopumā paiet apmēram pusgads pie funkciju bāzes izveidošanas, kas toties ļoti palīdz vēlākajā datorprogrammu izstrādes gaitā. Gada nogalē tiek uzsākts darbs arī pie pašām Argo datorprogrammām.

2002. gads.

Tiek izstrādāta Argo 6.0 Tirdzniecība. Tai seko Argo 6.0 Grāmatvedība. Abām datorprogrammām ir jauna lietotāja saskarne, ērti organizēta dokumentu ievade un meklēšana/attēlošana. Kontu plāns piedzīvojis pavisam radikālas izmaiņas, - tajā ir tikai sintētiskie konti. Toties katram kontam ir iespēja norādīt analītiku veidojošo datu sarakstu vai piesaisti, kā arī visur līdz ar kontu reģistrējas struktūra, kas var būt gan noliktava, gan persona, gan tikpat labi jebkura mašīna vai iekārta, kas atrodas konkrētās personas valdījumā. Vēl viens datorprogrammu jaunums, - tiek lietotas papildus datu bāzes tabulas atskaitēm. Ieguvums no tā: lai cik arī nebūtu daudz dokumentu un citu datu, atskaites tiek sagatavotas ātri (faktiski bez gaidīšanas).

2003. gads.

Abas jaunās datorprogrammas pilnībā nomaina iepriekšējās versijas 5.0. Tiek izstrādāta Argo 6.0 Vadība. Datorprogramma, kuras uzdevums ir sniegt uzņēmuma pārvaldei nepieciešamo informāciju. Tā kā plaša uzņēmuma struktūra ir liela un sarežģīta, peļņas/zaudējumu u.c. atskaites tiek sagatavotas un attēlotas tabulu veidā kā Excel dokumenti. Kā papildus datorprogrammā iekļaujamie moduļi Argo 6.0 Grāmatvedība daļai tiek izstrādātas Algas, Pamatlīdzekļi, vēlāk Avansa norēķini.

2004. gads.

Augot klientu datu bāzu izmēriem, parādās vajadzība pēc pavisam jaunas datorprogrammas, kas var veikt autonomas, regulāras funkcijas, kā piemēram, datu arhivēšanu, datu pieņemšanu/nosūtīšanu u.tml. Kā risinājums tiek izstrādāta Argo 6.0 Server. Papildus tam tiek programmēti dažādi Argo pielikumi, kas veic dažādas funkcijas: datu importēšanu no Brio sistēmas, dokumentu nosūtīšanu/pieņemšanu u.c.

2005. gads.

Visām datorprogrammām būtiskākie no plānotajiem un iecerētajiem uzlabojumiem faktiski ir paveikti. Argo 6.0 Tirdzniecība tiek papildināta ar datorprogrammā iekļaujamo moduli Kases aparāta pieslēgums. Sākot ar šo un turpmākajos gados straujāk pieaug datorprogrammu lietotāju skaits.

2006. gads.

Dažādi datorprogrammu pieslīpējumi, nelieli uzlabojumi. Atsevišķo, konkrētam uzņēmumam specifisko, pielikumu izstrāde. Argo 6.0 Vadība tiek papildināta ar norēķinu kopsavilkuma rīku, kas vienuviet attēlo uzņēmuma finansu līdzekļus, debitorus, kreditorus u.c. plānojamos ieņēmumus vai izdevumus.

2007. gads.

Gada sākumā top Argo 6.0 WEB bibliotēka, lai būtu iespējams WEB lapās attēlot datus no Argo datorprogrammām, kā arī apmainīties ar atsevišķiem datiem. Notiek pakāpeniska pāreja uz VID EDS sistēmā iesniedzamajām atskaitēm. Gada otrajā pusē tiek izstrādāta Argo 6.0 Veikals - POS sistēma veikaliem.

2008. gads.

Papildus Argo 6.0 Veikals tiek izstrādāta Argo 6.0 Inventarizācija - inventarizāciju veikšanai ar vienu vai vairākiem portatīvajiem datoriem. Jauns datorprogrammu papildinājums: saistītās preces; zem viena kopējā koda var būt neierobežots daudzums variāciju atkarībā no cenas, piegādātāja u.tml.

2009. gads.

Jaunu datorprogrammu papildinājumu un pielikumu izstrāde. Argo 6.0 Palīdzība sistēmas pamatnes izstrāde. Diemžēl kopējās krīzes iespaidā Argo 6.0 Palīdzība sistēmas izstrāde tiek atlikta.

2010. gads.

Nelieli datorprogrammu uzlabojumi. Atsevišķu pielikumu izstrāde.

2011. gads.

Līdz ar pāreju uz jaunas uzņēmuma WEB lapas platformas, datorprogrammām Argo 6.0 izstrādāta kopīga un automātiska jauninājumu nolasīšanas un uzstādīšanas sistēma. Tiek atsākta un pabeigta Argo 6.0 Palīdzība sistēmas izstrāde. Jauni datorprogrammu papildinājumi un uzlabojumi.

2012. gads.

Nelieli datorprogrammu uzlabojumi.

2013...2017 - Datorprogrammu sistēma Argo 7

2013. gads.

Tiek izstrādāta datorprogrammu Argo jauna versija. Galvenās atšķirības ir programmas vizuālajā izskatā un faktā, ka notiek pilnīga atteikšanās no jebkādu Windows saistīto komponenšu izmantošanas. Tā vietā tiek uzrakstīta viena atsevišķa datorprogrammu bibliotēka asemblerā, kas izpilda visas nepieciešamās funkcijas, tajā skaitā, datu arhivēšanu un atjaunošanu, visu nepieciešamo Windows vides papildfunkciju izsaukšanu, svītru kodu attēlu zīmēšanu (apmēram 50 reizes ātrāk) u.tml. Jau līdz šim datorprogrammas Argo bija ātras, tagad tās ir kļuvušas vēl ātrākas. Otra lieta, nav vairs problēmas ar komponenšu versiju nesavietojamību, to reģistrācijas nepieciešamību u.tml.

2014. gads.

Datorprogrammu funkcionālie papildinājumi. Pilnīgi jauns darba režīms Argo 7 Tirdzniecība - preču komplektēšana, kas ļauj preces izsniegt un pēc tam par tām norēķināties daļēji vai par visām uzreiz, nosūtīt atlasītās preces uz pavadzīmi vai izdrukāt tām kases čeku, kā arī veikt citas darbības.

2015. gads.

Datorprogrammu Argo 7 Veikals un Argo 7 Grāmatvedība papildinājumi. Argo 7 Grāmatvedība papildināta ar jaunu atskaiti - kontu apgrozījums pa mēnešiem. Datorprogramās ieviestas HTML izdrukas formas, kas ļauj izdrukas saglabāt kā atsevišķas interneta lapas, kā arī tās importēt citās datorprogrammās, piemēram, Excel.

2016. gads.

Nelieli datorprogrammu uzlabojumi, pārsvarā datorprogrammai Argo 7 Tirdzniecība. Atskaišu datu nolasīšanas parametru paplašinājumi.

2017. gads.

Argo 7 Vadība pilnībā pārstrādātas galvenās atskaites uz WEB platformu, ko ērti un vienkārši var importēt Excel programmās. Dažādi pārējo datorprogrammu kopējie uzlabojumi.

2018. gads.

Argo 7 Tirdzniecība pilnībā pārstrādāts draiveris un savienojumu veidi ar kases aparātu, lai atbilstu jaunākajām prasībām. Var lietot RS-232 un RJ45 savienojumus vienlaicīgi ar vairākiem kases aparātiem vai vienu kases aparātu un vairākām darba vietām.

2019. gads.

Datorprogrammu uzlabojumi Argo 7 Tirdzniecība un Argo 7 Grāmatvedība.

2020. gads.

Preču tirdzniecības atskaišu papildinājumi Argo 7 Tirdzniecība. Argo 7 Grāmatvedība jauna veida darba laika uzskaites tabeles ar automātisku brīvdienu un svētku dienu uzskaiti; EDS dokumentu formātu izmaiņas.

2021. gads.

Argo 7 Tirdzniecība un Argo 7 Inventarizācija datu savastarpējās pārnešanas pārbūve inventarizācijas datu sagatavošanas un nolasīšanas vienkāršošanai.

2022. gads.

Argo 7 Tirdzniecība ar kases aparātu pieslēgumu papildinājumi depozītu sistēmai.

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022
*