Datorprogrammas apraksta tabulā atsevišķajām Argo 7 WEB bibliotēka versijām tiek lietoti sekojoši apzīmējumi:

* - nav pieejams;

* - ir pieejams kā opcija;

* - ir pieejams;

Apraksts Argo 7
Lite
Argo 7 Argo 7
Pro
Preces, pakalpojumi:

  • veidi - veidu nolasīšana ar norādīto sakārtojumu, URL nosaukumu un papilddatiem;
  • grupas - grupu un apakšgrupu nolasīšana ar norādīto sakārtojumu, URL nosaukumu un papilddatiem;
  • katalogs - kataloga nolasīšana ar preču papilddatiem;
  • tipi - preču tipu saraksta nolasīšana;
  • ražotāji - preču ražotāju saraksta nolasīšana;
  • piederības - preču piederību saraksta nolasīšana.
* * *
Klienti - klientu datu nolasīšana, jauno klientu pievienošana; klientu datu labošana. * * *
Izejošie dokumenti:

  • pasūtījumi - pasūtījumu saglabāšana pie izejošajiem dokumentiem;
  • apmaksas - pasūtījumu apmaksu reģistrācija dokumentu apmaksās, pasūtījumu apmaksu statuss.
* * *
Papildfunkcijas - dažādu iekšējo datorprogrammu funkciju izpildīšana (datumu un summu attēlošana teksta veidā, u.tml.). * * *

clip Papildus informācijai zvaniet pa tālruni * vai rakstiet mums uz e-pastu:

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022
*