Datorprogrammas apraksta tabulā atsevišķajām Argo 7 Tirdzniecība versijām tiek lietoti sekojoši apzīmējumi:

* - nav pieejams;

* - ir pieejams kā opcija;

* - ir pieejams;

Tirdzniecība

Apraksts Argo 7
Lite
Argo 7 Argo 7
Pro
Pamata strukturālais sadalījums - uzņēmuma struktūrvienību un nodaļu apraksts. * * *
Preces, pakalpojumi:

 • veidi - attēlojuma, īpašību apraksts;
 • grupas - preču, pakalpojumu grupas un apakšgrupas;
 • katalogs - uzskaites mērvienības, tipi, ražotāji, piederības, pārdošanas cenu aprēķini u.c.
* * *
Krājumu atlikumi:

 • atlikumu kontrole - sākuma atlikumu pievienošana vai korekcija pa struktūrām, tekošo atlikumu apskats;
 • atskaites - krājumu atlikumi uz konkrētu datumu, apgrozījumi pa noteiktu laika periodu, atsevišķu preču kartiņas, kopējais apgrozījums pa struktūrām.
* * *
Dokumentu veidi - nodokļu, piegādes izdevumu, atlikumu uzskaites, grāmatojumu, neapmaksāto dokumentu reģistrācijas, dokumentu numerācijas u.c. norādīšana. * * *
Ienākošie dokumenti:
 • ārējie saņemtie dokumenti - pakalpojumu rēķini, preču pavadzīmes, avansā apmaksātie dokumenti;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa piegādātājiem, kopsavilkums par iepirktajām precēm, pakalpojumiem.
* * *
Izejošie dokumenti:
 • ārējie izrakstītie dokumenti - pakalpojumu rēķini, preču pavadzīmes, avansa rēķini par precēm, pakalpojumiem;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa klientiem, kopsavilkums par pārdotajām precēm, pakalpojumiem.
* * *
Pārdoto preču atskaites:
 • iekšējie sagatavotie dokumenti - kases aparāta čeku kopijas vai pārdoto preču dienas kopsavilkumi;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums par pārdotajām precēm, pakalpojumiem.
* * *
Pārsūtīšanas dokumenti:
 • iekšējie izrakstītie dokumenti - pārsūtīšanas pavadzīmes starp struktūrām;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa saņēmēju struktūrām, kopsavilkums par pārsūtītajām precēm.
* * *
Norakstīšanas dokumenti:
 • iekšējie izrakstītie dokumenti - norakstīšanas akti ar vai bez norādes uz kuru struktūru tiek norakstīts;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa saņēmēju struktūrām, kopsavilkums par norakstītajām precēm.
* * *
Dokumentu reģistrs - ienākošo, izejošo, preču atgriešanas no klientiem vai preču atgriešanas piegādātājiem dokumentu reģistra pārskats. * * *
Preču, pakalpojumu kataloga organizators - brīva preču, pakalpojumu pārvietošana uz citiem veidiem vai grupām, neietekmējot jau sagatavotos dokumentus. * * *
Saistītās preces un pakalpojumi - neierobežots skaits preču, pakalpojumu variantu ar vienu kopēju kodu un citiem piegādātājiem, svītru kodiem un pārdošanas cenām. * * *
Preču, pakalpojumu cenošana - cenu aprēķinu aprakstīšana, automātisku pārdošanas mazumcenu un vairumcenu aprēķināšana. * * *
Tirdzniecības atskaites:

 • pārdošanas kopsavilkums - preču iepirkumu, pārdošanas cenu, peļņas, uzcenojuma % attēlojums pa atsevišķām precēm vai preču grupām, apakšgrupām; kopsavilkuma attēlošanas secības: pēc daudzuma, peļņas, uzcenojuma %;
 • pārdošanas nelikvīdi - preču apzināšana, kas dotajā laika periodā nav bijušas pārdošanas dokumentos;
 • pārdošanas apgrozījums - pārdoto preču kopējie un vidējie daudzumi laika periodā, atlikumu prognoze pēc norādīto dienu skaita.
* * *
Inventarizācijas dokumenti:
 • iekšējie sagatavotie dokumenti - preču inventarizācijas akti, krājumu atlikumu korekcijas akti, preču pārcenošanas akti;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums par precēm.
* * *
Atgriešanas no klientiem dokumenti:
 • ārējie saņemtie vai iekšējie sagatavotie dokumenti - preču pavadzīmes, kases aparāta čeku kopijas;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa klientiem, kopsavilkums par atgrieztajām precēm.
* * *
Atgriešanas piegādātājiem dokumenti:
 • ārējie izrakstītie dokumenti - preču atgriešanas pavadzīmes;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa piegādātājiem, kopsavilkums par atgrieztajām precēm.
* * *
Preču pārstrādes dokumenti:
 • iekšējie sagatavotie dokumenti - preču pārstrādes vai izgatavošanas akti;
 • preču pārstrādes sadalījumi - pārstrādājamo vai izgatavojamo preču sadalījumu (recepšu) apraksti;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums par pārstrādātajām precēm.
* * *
Dokumentu apmaksas - dokumentu apmaksu kontrole: neapmaksātie, apmaksātie vai daļēji apmaksātie dokumenti; avansa maksājumi. * * *
Svītru kodi:

 • svītru kodu lasītāja izmantošana dokumentu sagatavošanā;
 • iekšējo svītru kodu automātiska ģenerēšana (EAN-13 ar prefiksu 28);
 • svītru kodu analīzes atskaite - svītru kodu izmēru, atbilstību, vienādības vairākām precēm pārbaude.
* * *
Kopējais apgrozījums pa struktūru - visu dokumentu kopsavilkums pa norādīto struktūru sagrupēts pa lietotajiem dokumentu veidiem. * * *
Veikala atskaite pārdošanas cenās - saņemto, pārdoto, norakstīto, inventarizēto, pārcenoto preču kopsavilkuma atskaite pārdošanas cenās; sākuma un beigu atlikumi, apgrozījumi. * * *
Kases aparāta pieslēgums:

 • kases aparātu draiveru apraksti;
 • preču, pakalpojumu kataloga un pircēju datu nosūtīšana uz kases aparātu;
 • pārdoto preču nolasīšana no kases aparāta.
* * *
2. nodoklis precēm, pakalpojumiem - 2. nodokļa pielietošana ārējos dokumentos, piemēram, akcīzes vai dabas resursu nodokļi (var būt aprēķināti vai iekļauti). * * *
Paplašinātais strukturālais sadalījums - uzņēmuma struktūrvienību, nodaļu, atbildīgo personu un atbildīgo personu pārziņā esošo pamatlīdzekļu apraksts. * * *
Datu eksports - preču, pakalpojumu kataloga, atlikumu un dokumentu eksportēšana lietotājam definējamā XML formātā citu datorprogrammu vai WEB lapu vajadzībām. * * *

Inventarizācija

Preču inventarizācija noliktavā vai veikalā ar svītru kodu lasītāju. Inventarizācijas veikšana ar vienu vai vairākiem portatīvajiem datoriem.

Apraksts Argo 7
Lite
Argo 7 Argo 7
Pro
Preces:

 • tekošo datu nolasīšana inventarizācijas veikšanai, preču nosaukumu, kodu, atlikušo daudzumu pēc uzskaites attēlošana;
 • svītru kodu lasītājs preču nolasīšanai;
 • brīdināšana par neatbilstošiem svītru kodiem;
 • sveramo preču svītru kodu atpazīšana un automātiska daudzumu reģistrācija.
* * *

clip Papildus informācijai zvaniet pa tālruni * vai rakstiet mums uz e-pastu:

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022
*