Datorprogrammas apraksta tabulā atsevišķajām Argo 7 Server versijām tiek lietoti sekojoši apzīmējumi:

* - nav pieejams;

* - ir pieejams kā opcija;

* - ir pieejams;

Apraksts Argo 7
Lite
Argo 7 Argo 7
Pro
Iestādījumi:

  • lietotāja reģistrācija - automātiska vai manulāla datorprogrammas startēšana;
  • datu arhivācija - ikdienas arhīvu cikla ilgums dienās, saglabājamo arhīvu periods;
  • datu apmaiņa - datu pieņemšanas atrašanās vietas, datu nolasīšanas URL norādes.
* * *
Operāciju secība - ikdienas veicamo operāciju secība un katras atsevišķās darbības izpildes laiku uzstādīšana. * * *
Datu arhivācija - automātiska datu bāzes arhīvu saglabāšana, saglabājamo arhīvu veidošana; ikdienas cikliskā arhīva veidošana atkarībā no uzstādīto dienu skaita. * * *
Datu bāzes atjaunošana - datu bāzes tabulu atjaunošana; fizisko un loģisko kļūdu labošana; dzēsto ierakstu izņemšana; tabulu pārindeksēšana. * * *
Servera operāciju izpilde - detalizētas servera darbības atskaites veidošana katrai dienai; brīdinājumi un kļūdu paziņojumi, ja kāda no veicamajām operācijām nav tikusi izpildīta. * * *
Jauninājumu uzstādīšana - pārbaude uz datorprogrammu jauninājumu esamību un to automātiska uzstādīšana; atgriešanās pēc jaunumu uzstādīšanas uz kārtējo servera operācijas izpildi. * * *
Datu apmaiņa - datu apmaiņa ar ārējām WEB adresēm; ārējo datu nolasīšana un saglabāšana norādītajās vietās. * * *
Dokumentu pārbaude - datu bāzē esošo dokumentu pārbaude, datu integritātes pārbaude; neatbilstošo ierakstu dzēšana; kontu un krājumu atlikumu, apgrozījumu pārbaude un labošana; kontu nosaukumu atjaunošana. * * *
Pielikumu izpilde - jebkura no datorprogrammu pielikumiem automātiska izpilde, ja atbilstošais pielikums ir paredzēts darbam kopā ar Argo 7 Server. * * *

clip Papildus informācijai zvaniet pa tālruni * vai rakstiet mums uz e-pastu:

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022
*