Interneta veikalu cenas - Kurpirkt.lv

Visām I-veikalā iegādātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija, kas norādīta mēnešos katras konkrētās preces aprakstā. Preces ražotāja garantijas laiks tiek skaitīts no preču pavadzīmes izrakstīšanas dienas.

Preces bojājuma gadījumā, prece jānosūta atpakaļ pārdevējam ar Omniva pakomātu vai pastu, klāt pievienojot preču pavadzīmes kopiju, kas kalpo par apliecinājumu preces iegādei. Bez pievienotas preču pavadzīmes kopijas prece uz garantiju netiek pieņemta.

Vispārējie garantijas noteikumi

 • garantijas remonts tiek veikts normatīvajos aktos paredzētajā kartībā un termiņos;
 • garantijas termiņa laikā pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas par veicamajām preces tehniskajām apkopēm vai ekspluatācijas noteikumiem;
 • SoftIB garantē preces vai tās komplektējošo daļu bezmaksas remontu noteiktā garantijas termiņa laikā vai preces apmaiņu pret citu vai līdzvērtīgu, ja remonts nav iespējams;
 • tiesības uz bezmaksas remontu pircējs zaudē, ja:
  • ir beidzies norādītais garantijas termiņš;
  • precei ir bojātas garantijas uzlīmes vai plombes;
  • pircējs nevar uzrādīt preču pavadzīmi;
  • bojājumu ir izraisījusi nepareiza iekārtas ekspluatācija vai pārbūvēšana;
  • bojājumus vai traucējumus radījusi neatbilstošu vai nekvalitatīvu ekspluatācijas materiālu lietošana;
  • pircējs mēģinājis remontēt preci paša spēkiem;
  • precei ir mehāniski bojājumi;
  • precē ir redzamas šķidruma iekļūšanas pēdas vai precē ir iekļuvis kāds svešķermenis;
  • preces bojājumi ir radušies dabas stihijas, ugunsgrēka vai sadzīves faktoru rezultātā;
  • defekti radušies no ražotāja un pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ;
  • precei nav savlaicīgi veiktas visas regulārās tehniskās apkopes, ja tādas paredzētas ekspluatācijas noteikumos.
 • preces maiņa garantijas ietvaros neietver maināmās preces sākotnējā garantijas laika pagarināšanu;

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums pa e-pastu vai tālruni *

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 25.11.2022
*