Interneta veikalu cenas - Kurpirkt.lv

Visām I-veikalā iegādātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija, kas norādīta mēnešos katras konkrētās preces aprakstā. Preces ražotāja garantijas laiks tiek skaitīts no preču pavadzīmes izrakstīšanas dienas.

Preces bojājuma gadījumā, prece jānosūta atpakaļ pārdevējam ar Omniva pakomātu vai pastu, klāt pievienojot preču pavadzīmes kopiju, kas kalpo par apliecinājumu preces iegādei. Bez pievienotas preču pavadzīmes kopijas prece uz garantiju netiek pieņemta.

Vispārējie garantijas noteikumi:

 • garantijas remonts tiek veikts normatīvajos aktos paredzētajā kartībā un termiņos;
 • garantijas termiņa laikā pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas par veicamajām preces tehniskajām apkopēm vai ekspluatācijas noteikumiem;
 • SoftIB garantē preces vai tās komplektējošo daļu bezmaksas remontu noteiktā garantijas termiņa laikā vai preces apmaiņu pret citu vai līdzvērtīgu, ja remonts nav iespējams;
 • tiesības uz bezmaksas remontu pircējs zaudē, ja:
  • ir beidzies norādītais garantijas termiņš;
  • precei ir bojātas garantijas uzlīmes vai plombes;
  • pircējs nevar uzrādīt preču pavadzīmi;
  • bojājumu ir izraisījusi nepareiza iekārtas ekspluatācija vai pārbūvēšana;
  • bojājumus vai traucējumus radījusi neatbilstošu vai nekvalitatīvu ekspluatācijas materiālu lietošana;
  • pircējs mēģinājis remontēt preci paša spēkiem;
  • precei ir mehāniski bojājumi;
  • precē ir redzamas šķidruma iekļūšanas pēdas vai precē ir iekļuvis kāds svešķermenis;
  • preces bojājumi ir radušies dabas stihijas, ugunsgrēka vai sadzīves faktoru rezultātā;
  • defekti radušies no ražotāja un pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ;
  • precei nav savlaicīgi veiktas visas regulārās tehniskās apkopes, ja tādas paredzētas ekspluatācijas noteikumos.
 • preces maiņa garantijas ietvaros neietver maināmās preces sākotnējā garantijas laika pagarināšanu;

Atteikuma tiesības:

Saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu, patērētājam ir tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Lai atteikuma tiesības būtu spēkā, pircējs drīkst iepazīties ar iegādāto preci tiktāl, cik to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā klātienē. Atteikuma tiesības nebūs spēkā sekojošos gadījumos:

 • precēm, kas pēc sava rakstura ir paredzētas profesionālai, nevis mājas lietošanai (preces aprakstā ir ar zilu krāsu izcelta norāde);
 • ja ir iegādātas datorprogrammu licences un to iepakojums ir atvērts;
 • precēm ar hermētisku iepakojumu, hermētiskais iepakojums ir bojāts;
 • preces iepakojums, kas nodrošina tās kvalitātes un drošuma saglabāšanu ir bojāts (tajā skaitā noplēstas ekrānu u.tml. aizsargplēves);
 • precēm, kas tiek izgatavotas pēc pircēja pasūtījuma.

Lai patērētājs izmantotu atteikuma tiesības, tam likumā norādītajā termiņā ir jānosūta paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu elektroniski uz zemāk norādīto e-pastu vai pa pastu uz SIA SoftIB juridisko adresi, pēc kā būs jānosūta mums atpakaļ prece ar pievienotu pircēja parakstītu preču pavadzīmes kopiju un aizpildītu atteikuma veidlapu.

Lejupielādēt atteikuma veidlapu varat šeit.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums pa e-pastu vai tālruni *

© SoftIB 2004-2021 Pēdējās izmaiņas: 20.09.2021
*